ACCESUL ELEVILOR ÎN ȘCOALA LA EV.NAT. 2023 VA AVEA LOC ÎN FIECARE ZI DE EXAMEN (19 IUNIE ȘI 21 IUNIE) ÎN INTERVALUL ORAR 8,00-8,30. ELEVII VOR AVEA ASUPRA LOR BULETINUL SAU COPIA CERTIFCATULUI DE NAȘTERE PENTRU A FI LEGITIMAȚI.

Posted in Noutăți